Jogi nyilatkozat

A honlapon található képi és szöveges tartalom a nyilvánosság tájékoztatását szolgálja. A honlap tulajdonosa és az üzemeltetője fenntart minden, a weboldal bármely részének bármilyen módszerrel történő másolásával és publikálásával kapcsolatos jogot, így előzetes, írásos hozzájárulásuk nélkül tilos a webfelület egészének, avagy szöveges és képi részeinek bármilyen módon történő felhasználása. A jogosulatlan felhasználás polgári- és büntetőjogi következményeket von maga után. A weboldal tulajdonosa és az üzemeltetője folyamatosan frissíti a honlapon elhelyezett szöveges és képi részeket, ezért fenntartják a jogot, hogy a honlap tartalmát bármikor megváltoztassák. A honlapon elhelyezett, linkkel hivatkozott, egyéb természetes vagy jogi személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért a weboldal tulajdonosát és az üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem terheli.

 

KAPCSOLAT

4400 Nyíregyháza,
Luther utca 3.
Fidesz Iroda
42/504-096
info@petnehazyattila.hu

Kövessen facebookon